Delfin – duchowe zwierzę, totem, symbolika i znaczenie

Delfiny to szeroko rozpowszechniona grupa ssaków wodnych. Pochodzenie nazwy delfin pochodzi od greckiego słowa delphus co oznacza macicę lub rybę z macicą. Termin zwykła świnia (świnia morska). Delfiny wywodzą się od ssaków, które początkowo były zwierzętami lądowymi. Ich najbliższym żyjącym krewnym jest dziś hipopotam.Na świecie wciąż istnieje 40 gatunków delfinów.

Zwierzęta te mają różne rozmiary, od 1,7 m długości i 50 kg wagi do 9,5 m długości i 10 ton wagi. Są szybkimi pływakami i mogą poruszać się z prędkością do 55 km/h.Większość gatunków delfinów preferuje cieplejsze wody, ale niektóre gatunki preferują zimniejsze. Delfiny mają pod skórą tran, który utrzymuje je w cieple. Tłuszcz pomaga im również unosić się na powierzchni wody. Chroni je również przed drapieżnikami, które mają trudności z przebiciem się przez ich grubą skórę.Ich główną dietą są kalmary i ryby, ale na przykład orki żywią się również dużymi ssakami.

Cykle godowe delfinów są różne dla samców i samic. Samce kojarzą się z wieloma samicami każdego roku, podczas gdy samice kojarzą się raz na dwa do trzech lat. Kobiety mają obowiązek wychowywać cielęta, które karmią przez długi czas.

Istnieje kilka gatunków delfinów, które zwykle mylone są z wielorybami. Są to: wieloryb melongłowy, orka, fałszywy orka, karłowaty orka i dwa gatunki grindwali.Delfiny są czasami mieszane z morświnami, ale reprezentują inny gatunek i mają inne zachowanie i cechy fizyczne. Mają wspólnego przodka z delfinami.

Samce delfinów nazywane są bykami, a samice krowami. Ich młode nazywane są cielętami. Grupy delfinów to strąki.

Wodnik w 4 domu

Wiadomo, że na wolności rozmnażają się między sobą różne gatunki delfinów, tworząc hybrydowe potomstwo.Delfiny mają aerodynamicznie ukształtowane ciała z dwoma płetwami. Ich kształt ciała przypomina torpedę. Nie mają elastycznych szyjek, a ich oczy są umieszczone po bokach głowy. Niektóre gatunki mają samice większe niż samce.

Delfiny mają dobrze rozwinięty słuch i oboje dobrze słyszą, gdy są w wodzie i poza nią. Niektóre gatunki delfinów są również dobrymi nurkami i potrafią nurkować bardzo głęboko. Są w stanie spowolnić tętno, aby zachować tlen.

Niektóre gatunki mogą również przekierowywać krew do serca i mózgu, a także do innych narządów. Mają też inne adaptacje, które umożliwiają im dotarcie do wielkich głębin.

Delfiny to jedno ze zwierząt wykorzystujących echolokację, czyli bio sonar. Mianowicie mają narząd zwany melonem, który składa się z tłuszczu.

Delfiny wysyłają dźwięki o wysokiej częstotliwości z tego organu do otaczającego środowiska i nasłuchują ech tych dźwięków powracających od zbliżających się obiektów.

Te echa są używane do lokalizowania i identyfikowania obiektów. Dzięki tym echom delfiny mogą również zidentyfikować swój kształt i rozmiar. Ich echolokacyjne kliknięcia są jednym z najgłośniejszych dźwięków wydawanych przez zwierzę morskie.

Oczy delfinów są małe, ale mają dobry wzrok. Z drugiej strony nie mają węchu, a niektórym brakuje również zmysłu smaku.

Jedną z cech, które zwykle kojarzą się z delfinami, jest ich inteligencja. Są to zwierzęta bardzo towarzyskie, zwykle żyjące w strąkach liczących do dziesięciu osobników. Rozmiar strąków jest naturalnie różny, w zależności od lokalizacji i gatunku.

Czasami, gdy warunki są dobre i jest pod dostatkiem pożywienia, delfiny mogą tworzyć super strąki, które mogą składać się z ponad 1000 delfinów. To tylko tymczasowe strąki.

Te zwierzęta mogą nawiązać silne więzi społeczne. Wykazują cechy pielęgnacyjne, starając się pomóc osobom rannym lub chorym. Robią to również z innymi gatunkami zwierząt.

Obserwuje się delfiny chroniące pływaków przed atakami rekinów, tworzące kręgi wokół nich, aby zapobiec ich atakowi, a nawet szarżujące na rekiny, aby je odstraszyć.

Delfiny często agresywnie atakują się nawzajem. Ślady tych brutalnych walk widoczne są na ciałach starszych osobników, zazwyczaj mężczyzn. Zwykle walczą o samice i prawo do krycia. Wiadomo również, że samce delfinów butlonosych zabijają cielęta.

Okres ciąży różni się w zależności od gatunku, około 11 miesięcy, ale do 17 miesięcy. Samice zazwyczaj rodzą jedno cielę.

Delfiny mają tendencję do kopulacji z delfinami innych gatunków. Ich akty seksualne są często gwałtowne, a samce wykazują agresję zarówno wobec samic, jak i innych mężczyzn w pobliżu. Delfiny czasami wykazują zachowania homoseksualne, aw niektórych przypadkach zachowują się seksualnie również w stosunku do innych zwierząt i ludzi.

Delfiny też mają różne sposoby żerowania. Jednym z nich jest pasterstwo, w którym strąk ściska wiele ryb w kulkę z przynętą, a oni na zmianę przechodzą przez tę kulę ryb i karmią się nimi.

Czasami używają metody zwanej corrallingiem, w której zaganiają ryby do płytkiej wody, gdzie mogą je łatwo złapać. Niektóre gatunki zostawiają swoją zdobycz na plaży, a następnie żywią się nią.

Delfiny znane są z różnych wokalizacji. Zwykle wytwarzają kliknięcia i różne gwizdy. Posługują się także komunikacją niewerbalną, dotykając i przyjmując postawy. Niektóre gatunki mają nawet swoje charakterystyczne gwizdki, które są unikalne dla konkretnej osoby.

Używają ich do identyfikowania się w komunikacji z innymi osobami. Starają się zachować swoją charakterystyczną piosenkę przez całe życie. Delfiny również komunikują się ze sobą, naśladując swoje gwizdki.

Wiadomo również, że delfiny skaczą ponad powierzchnię wody. Robią to dla oszczędzania energii, pokazywania się w społeczeństwie, orientacji, rozrywki, komunikacji, walki itp. Są zabawnymi zwierzętami i wykazują różne zabawne zachowania. Czasami wykazują nękające zachowania, takie jak wciąganie zwierząt pod wodę bez celu ich zjedzenia.

Mają także zabawne interakcje z innymi zwierzętami i ludźmi.

Niektóre z głównych przejawów ich inteligencji to ich zdolności to umiejętność uczenia się, nauczania, współpracy, żalu i planowania. Uważa się również, że posiadają samoświadomość.

Podczas snu zwykle tylko połowa ich mózgu znajduje się w stanie wolnofalowym, podczas gdy utrzymywana jest wystarczająca świadomość, aby oddychać i być czujnym na potencjalne drapieżniki i zagrożenia.

W niewoli delfiny wchodzą w stan pełnego snu, a ich oddychanie jest automatyczne. Niektóre gatunki muszą stale pływać, aby uniknąć potencjalnego niebezpieczeństwa. Śpią w bardzo krótkich okresach od 4 do 60 sekund.

Delfiny nie mają wielu wrogów. Niektóre delfiny, takie jak orki, w ogóle nie mają wrogów. Na innych mogą polować niektóre duże rekiny i większe delfiny, takie jak orka.

Zwierzęta te są bardzo odporne i wiadomo, że zdrowieją po ciężkich obrażeniach, takich jak ukąszenia rekinów. Mają szybki proces gojenia i zauważono, że nawet bardzo głębokie rany nie powodują wykrwawienia się na śmierć.

Ich otwarte rany odbudowują się, a ciało wraca do formy. Rzadko cierpią na infekcje ran.

Co symbolizuje delfin?

Delfiny są ważnym symbolem w historii ludzkiego społeczeństwa.

Są powszechne w mitologii greckiej i zwykle przedstawiane są jako pomocnicy ludzi. Są często przedstawiane w sztuce starożytnej i współczesnej.

Jako zwierzę duchowe symbolizuje równowagę i harmonię, altruizm, ludzkość, poświęcenie, odporność, inteligencję, instynkt, zmartwychwstanie, figlarność, ochronę, wychowanie, radość, szczęście, spokój, łagodność, wewnętrzną siłę, współpracę, towarzyskość, wspólnotę, komunikację , współistnienie, indywidualność itp.

Znaczenie delfina jako zwierzęcia duchowego

totem delfina może mieć wiele różnych znaczeń. Tutaj jest kilka z nich:

prorocze znaczenie świerszcza

Altruizm. Delfiny to prawdziwi altruiści. Bezinteresownie pomagają jednostkom z własnego gatunku, ale także innym zwierzętom i ludziom. Zwierzę ducha delfina uczy cię, jak oferować pomoc wszystkim w potrzebie, nie tylko tym, którzy są ci bliscy, ale także obcym i zwierzętom.

Odporność. Delfiny to bardzo odporne zwierzęta. Wiadomo, że bardzo szybko goją się nawet z ciężkich ran. Delfin daje ci również dar wytrzymałości i odporności. Najprawdopodobniej jesteś osobą zdolną do znoszenia wielu trudów i masz tendencję do szybkiego powrotu do zdrowia. Nie pozwalasz, by jakakolwiek przeszkoda przeszkodziła Ci w osiągnięciu Twoich celów.

Współistnienie. Wiadomo, że delfiny dobrze dogadują się z innymi gatunkami zwierząt i ludźmi. Nie wahają się też pomóc, jeśli niektórym z nich grozi jakieś niebezpieczeństwo. Zwierzę ducha delfina uczy, jak ważne jest współistnienie i pomaganie innym w potrzebie.

Figlarność. Delfiny są znane ze swojej zabawy. Delfin uczy, jak być zabawnym i zawsze patrzeć na jaśniejszą stronę rzeczy. Z delfinem jako twoim totemem jesteś zabawną osobą i nie pozwalasz, by negatywność innych ludzi pociągała cię w dół. Najprawdopodobniej patrzysz na życie jak na grę i wydaje się, że osiągasz swoje cele i spełniasz swoje pragnienia bez żadnego wysiłku.

Społeczność. Delfiny są zwierzętami towarzyskimi i żyją w grupach zwanych strąkami. Wiedzą, jak ważne jest bycie w społeczności i pomagają innym osobom w grupie. To duchowe zwierzę uczy cię o znaczeniu twojej społeczności i wzajemnym szacunku oraz pomaga ci się wzajemnie wspierać.

Indywidualność. Delfiny mają charakterystyczne wokalizacje (gwizdki), które są unikalne dla każdej osoby. Delfin uczy cię szanować swoją indywidualność i być dumnym z siebie i swoich osobistych cech. Z delfinem jako zwierzęciem totemicznym najprawdopodobniej jesteś silną osobą w każdym tego słowa znaczeniu.

Nie pozwalasz, aby złe opinie innych osób na temat Ciebie lub Twojego zachowania wpłynęły na Ciebie lub zachwiały Twoim bezpieczeństwem.Jeśli ktoś nie akceptuje Cię dokładnie takim, jakim jesteś, po prostu odsuwasz się od tej osoby.

Delfin jako Twoje zwierzę totemiczne

Jeśli delfin jest twoim zwierzęciem totemicznym, jesteś naprawdę wyjątkową osobą. Twoja natura jest zarówno poważna, jak i zabawna. Znasz swoje obowiązki, ale robisz je w dość ciekawy i zabawny sposób.

Lubisz pomagać innym i masz hojną naturę. Jesteś również opiekuńczy i lubisz pielęgnować i dbać o innych, zwłaszcza o swoich bliskich.

Jesteś towarzyski i lubisz otaczać się ludźmi. Uwielbiają Cię, ponieważ masz inspirującą osobowość i zaraźliwy optymizm. Zawsze wierzysz, że wszystko ułoży się w najlepszy możliwy sposób.

Z tym zwierzęciem jako przewodnikiem totemowym masz silne zdrowie i masz tendencję do szybkiego powrotu do zdrowia po chorobie lub kontuzji.

Nie pozwalasz, aby takie sytuacje przeszkodziły Ci w Twoich działaniach. Idziesz do przodu i przyspieszasz proces zdrowienia bez względu na przyczynę.

Co się stanie, jeśli delfin pojawi się w twoim życiu?

Delfin pojawia się w twoim życiu, aby przypominać ci o większej pewności siebie i szacunku dla swojej indywidualności. Musisz być dumny ze swojej wyjątkowości, a jeśli ktoś ma z tym problem, może powinieneś rozważyć zdystansowanie się od tej osoby.

Jeśli ktoś ma potrzebę, abyś się zmienił, aby pozostać w jego pobliżu, może ta osoba nie jest właściwą osobą, z którą możesz przebywać.

Delfin pojawia się również w naszym życiu jako przypomnienie, aby odpocząć od wielu obowiązków i po prostu cieszyć się życiem. Delfin przypomina ci, abyś był bardziej zabawny i zaczął doświadczać życia nie tak poważnego, ale raczej jako jednej wielkiej gry, którą musisz cieszyć się jak najwięcej.

co biblijnie oznacza niebieski ptak?

Zrób sobie wolne i zrób coś dla siebie. Weź udział w zabawnych zajęciach. Spróbuj zrobić coś, czego nie robiłeś od dłuższego czasu i wiesz, że ci się spodoba.

To zwierzę często pojawia się w twoim życiu, gdy musisz zrównoważyć niektóre obszary swojego życia.

Może to powołanie, aby rozejrzeć się i zobaczyć, czy ktoś potrzebuje twojej pomocy. Podaj im rękę, bez względu na to, czy są bliskim przyjacielem, krewnym, zupełnie obcym czy zabłąkanym kotem na drodze.

W ten sposób napełnisz ich serca i dusze wdzięcznością, szczęściem i radością, a także swoją.

Kiedy wezwać Delfina?

Powinieneś wzywać delfina jako swojego duchowego zwierzęcia, gdy:

  • Musisz pomóc komuś w potrzebie;
  • Potrzebujesz równowagi i stabilności w niektórych obszarach swojego życia;
  • Potrzebujesz wsparcia delfina podczas powrotu do zdrowia po urazie lub chorobie;
  • Chcesz więcej radości, optymizmu i zabawy w swoim życiu;

Sny o delfinie – interpretacja i znaczenie

Delfin pojawiający się we śnie może przypominać o bardziej zabawnym i relaksującym podejściu do życia. Może jesteś zbyt poważny i nie poświęcasz wiele czasu na proste przyjemności w życiu.

Delfin prosi cię, abyś się zrelaksował i pozwolił rzeczom rozwijać się naturalnie. Nie musisz wszystkiego kontrolować.

To zwierzę często przypomina ci, że ktoś potrzebuje twojej pomocy i opieki.

Często jest to zachęta do przyszłości i do najlepszych możliwych działań.